Indywidualne sesje masażu dźwiękiem mis tybetańskich i gongów.

MASAŻ DŹWIĘKIEM MIS TYBETAŃSKICH wg metody Petera Hess’a®

Już ponad 5000 lat temu używano dźwięku w wedyjskiej sztuce uzdrawiania. U podstaw masażu dźwiękiem mis tybe­tań­skich (wg metody Petera Hess’a®) leży właśnie ta prastara wiedza na temat istoty oddziaływania drgań akustycz­nych na ciało i duszę człowieka.

Zgodnie z wyobrażeniami ludzi Wschodu człowiek i cały świat powstał z dźwięku, zatem sam jest dźwiękiem i – aby być zdrowy – musi żyć w harmonii z sobą i światem.

Wewnętrzna harmonia człowieka z sobą samym i z otoczeniem jest często zagrożona przez codzienny stres związany niemal ze wszystkimi dziedzinami życia.

W takiej sytuacji zastosowanie masażu dźwiękiem według metody Petera Hess’a jest skuteczną metodą relaksu. W sta­nie odprężenia, osiągniętym poprzez wibrację dźwięku, usunięte zostają nagromadzone w codziennym stresie zmar­twienia, blokady i uczucie niepewności. Jest to podstawą ożywienia i wzmocnienia samouzdrawiających zdolności organizmu.

Masaż dźwiękiem mis tybetańskich to wynik długoletnich badań fizyka i radiestety Petera Hess’a nad dobroczynnym działaniem dźwięku stosowanego przez mieszkańców Himalajów. Podstawą tej metody są wyniki badań prof. dr. Gerta Wegnera oraz prowadzone wspólnie z nim eksperymenty dotyczące oddziaływania muzyki tradycyjnej na psychikę i ciało człowieka. Dzięki swojej wieloletniej praktyce, Peter Hess dostosował całą tę wiedzę do potrzeb ludzi kultury zachodniej.

Metoda masażu stanowi połączenie nowoczesnej wiedzy z zakresu fizyki i medycyny z tradycyjną wiedzą i kulturą oraz praktyką leczniczą Dalekiego Wschodu.

Technika ta bazuje na krystalicznej budowie i właściwościach dźwiękowych, bogatych w pełen zakres częstotliwości, specjalnych mis, wykonanych z 12 stopów czystych metali. Od wieków były one używane w świątyniach, przy różnego rodzaju obrzędach i w gospodarstwach domowych w Nepalu, Tybecie, Indiach i innych krajach Wschodu.

Misy ACAMA wytwarzane są w Nepalu w ro­dzin­nych warsztatach rzemieślniczych w tradycyjny sposób, skru­pulatnie kon­trolo­wany przez inżyniera-metaloznawcę, a na­stępnie sprawdzane w Niemczech pod kątem ja­kości i częstotliwości dźwięku. Na koniec poddawane są procesom uszla­che­tniającym, m.in. rytuałom ajurwe­dyjskim. I tylko takie misy – z certyfikatem ACAMA – trafiają do masażystów dźwiękiem.

Sam masaż z wykorzystaniem mis polega na uło­żeniu odpowiedniej misy lub mis dźwię­kowych na ciele w ści­śle określonych miej­scach i delikatne pobudzanie ich do drgań. Stosuje się też ułożenie mis w pew­nej odległości od ciała oraz ruch drga­jącej misy ponad ciałem. Jak wiadomo, fala akustyczna oddziaływuje nie tylko na narząd słuchu, lecz również pobudza do drgań tkanki całego ciała.

Podczas masażu dźwiękiem wywołuje się fale dźwiękowe, które wnikając głęboko w ciało powodują wibrację komórek. Te drgania z kolei sprawiają, że komórki, które w związku ze stresem wibrują w niewłaściwym rytmie, odzyskują swój pierwotny rytm i częstotliwość.

Wibracje mis przeniesione na ciało wprowadzają komórki w stan homeostazy – naturalnej równowagi. Likwidowane są dzięki temu wszelkie napięcia zarówno fizyczne jak i emocjonalne.

Właściwie dobrane dźwięki i wibracje działają pozytywnie nie tylko na ciało fizyczne (rozluźniając napięcia), lecz rów­nież na ciało mentalne i emocjonalne, wyciszając umysł, harmonizując pracę czakr, oczyszczając aurę, wspomagając przepływ witalnej energii przez meridiany.

Zgodnie z prawem Arndta-Schultza słabe bodźce pobudzają aktywność fizjologiczną, umiarkowane sprzyjają tej aktyw­ności, a bardzo silne mogą ją hamować.

Ważnymi cechami oddziaływania masażu dźwiękiem są:
– szybsze osiąganie stanu głębokiego odprężenia, w którym dźwięk budzi w człowieku pierwotne zaufanie,
– uwalnianie od problemów, zmniejszenie napięcia oraz usunięcie blokad dzięki głębokiemu odprężeniu,
– harmonizowanie organizmu na poziomie komórkowym,
– pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości, kreatywność i moc twórczą,
– wzmocnienie sił samouzdrawiających i odzyskanie radości życia,
– całościowe oddziaływanie na ciało, umysł i duszę.

U zdrowego człowieka masaż dźwiękiem wspiera rozwój harmonii wewnętrznej oraz wzmacnia siły i energię potrzebne do realizowania zadań w codziennym życiu. Stymulowana jest również kreatywność i wszelkie twórcze siły. Natomiast w przypadku choroby masaż dźwiękiem pomaga przy dolegliwościach natury fizycznej, psychicznej i umysłowej oraz uwalnia stres, kłopoty i lęk.

Oddziaływanie masażu dźwiękiem jest następujące:
– likwiduje napięcia karku i pleców,
– usuwa bóle głowy,
– reguluje przemianę materii,
– normuje ciśnienie i poprawia krążenie,
– przyspiesza procesy gojenia i regeneracji,
– uwalnia od skurczów podbrzusza,
– uspokaja i pogłębia oddech,
– poprawia zdolności koncentracji.